Alt om Maksimer konverteringsverdien: budgivningen i Google Ads

forfatter

Kategori: Google-annonsering

Sist endret: 15. oktober 2021

blogg-brukervennlig-nettside
forfatter

Sist endret: 15. oktober 2021

I august 2019 begynte budstrategien Maksimer konverteringsverdien å rulle ut i søkekampanjer på Google Ads. Det essensielle med denne budstrategien er at den ser på verdien av konverteringene og prøver å få høyest mulig omsetning per annonsekrone. Dette har lenge vært et hull i Google sine budstrategi-muligheter, derfor er denne lanseringen en gledelig nyhet for alle som driver nettbutikk og trenger å ha kontroll på kostnadene i kampanjene sine.

Budstrategien Maksimer konverteringen prøver ikke bare å oppnå et gitt antall konverteringer, men i beregningene tar den også med verdien av konverteringene i kroner og øre. Det vil si at den prøver å maksimere antall konverteringer som har en høy verdi, og prøver å få flere salg på f.eks. 1 000 kr enn 100 kr.

Hvordan fungerer budstrategien Maksimer konverteringsverdien?

Maksimer konverteringsverdien baserer seg på smart budgivning, som automatisk optimaliserer og angir bud for deg slik at du får flest verdifulle konverteringer i kampanjen. Maskinlæring henter automatisk ut historisk informasjon om kampanjen din og evaluerer de kontekstuelle signalene på auksjonstidspunktet.

Denne type budstrategi har lenge vært et hull i budstrategi-mulighetene til Google Ads. For bedrifter som for eksempel har konverteringer med ulik verdi (typisk alle nettbutikker), har eneste mulighet for å ta hensyn til konverteringsverdien vært å bruke strategien mål-ROAS. Den budstrategien krever at annonsøren har åpne budsjetter, og at man vil ha så mye omsetning som mulig – forutsatt at man når det satte ROAS-målet.

Mange markedsførere har et fastsatt budsjett de er nødt til å forholde seg til, og har derfor ikke mulighet til å bruke åpne budsjetter – og dermed heller ikke mål-ROAS. Til nå har det eneste alternativet for disse vært å optimalisere for antall konverteringer uavhengig av hver enkelt konverteringsverdi, eller la være å bruke smart budgivning. Det kan resultere i feil prioritering av pengebruken ved at volumprodukter med lav verdi og lavt dekningsbidrag får for mye fokus, mens det blir for lite fokus på de dyrere produktene som har høyt dekningsbidrag, men få salg.

Når bør du velge budstrategien Maksimer konverteringsverdien i Google Ads?

Hvis du har en nettbutikk eller en nettside der hver konvertering har ulik verdi, og du i tillegg er bundet av et fast markedsbudsjett, er dette den beste budstrategien. Du setter opp hvor mye penger du vil bruke hver dag, og Google finner ut hvordan de kan gi deg mest mulig omsetning for de pengene.

Vi kan allerede vise til gode resultater med denne budstrategien!

Vi gjorde en test sammen med en av våre kunder som driver en nettbutikk mens denne budstrategien fortsatt var i beta. Det vi gjorde var å endre budstrategien fra Maksimer antall konverteringer til Maksimer konverteringsverdien, og lot budsjettet og andre parametre vær uendret. Vi opplevde da stor vekst i omsetning og ROAS. Allerede den første måneden etter at vi endret, økte omsetningen med 263% sammenlignet med måneden før vi byttet. Kunden fikk altså over dobbelt så mye omsetning fra denne kampanjen uten å ha økt budsjettet sitt.

ga_maksimerkonv

Hva bør du tenke på før du begynner å bruke denne budstrategien?

For at du i det hele tatt skal kunne bruke budstrategien Maksimer konverteringsverdi er du nødt til å ha konverteringssporing av transaksjonsspesifikke verdier på nettsiden din.

Denne budstrategien bruker opp hele budsjettet du setter på kampanjen, og forsøker å få så stor konverteringsverdi som mulig for pengene. Du får altså mest mulig omsetning for en gitt sum penger.

Sammenlignet med mål-ROAS får du mye større forutsigbarhet ved at du har full kontroll på pengebruken, men du går også potensielt glipp av masse omsetning. Mål-ROAS med åpne budsjetter gir deg mest mulig omsetning til en gitt lønnsomhet (ROAS). Kostnadene kan svinge mye fra dag til dag, men du utnytter også inntektspotensialet i mye større grad. Mål-ROAS er derfor å foretrekke fremfor Maksimer konverteringsverdi, gitt at du kan leve med usikkerheten rundt åpne budsjetter.

Selv om Maksimer konverteringsverdien baserer seg på maskinlæring ved at den henter ut historisk informasjon i dine tidligere kampanjer, betyr ikke dette at du ikke kan bruke denne budstratetgien hvis du ikke har brukt Google Ads før. Den fungerer også bra på nyoppstartede kontoer og/eller kampanjer som ikke har tilstrekkelig konverteringshistorikk til å bruke mål-ROAS. En god strategi kan være å bruke Maksimer konverteringsverdien på nyoppstartede kampanjer, og så endre denne til mål-ROAS når kampanjen har fått inn tilstrekkelig konverteringshistorikk.

Kontakt oss gjerne for en hyggelig fagprat hvis du ønsker mer informasjon om Google-annonsering og budstrategien Maksimer konverteringsverdien.