Mediebyrået Enklere Valg»Hvem er hvor i sosiale media?

Hvem er hvor i sosiale media?

Sosiale media – folk snakker om dem som om de var ett eneste medium som fungerte sammen eller samtidig. Det er de jo så absolutt ikke; de ligner hverandre til dels svært lite med hensyn til hvem som bruker dem. Så derfor bli spørsmålet hvem er hvor i sosiale media, og hva det betyr for oss som ønsker å nå dem.

And the winner is…Facebook!

På verdensbasis – som i Norge – er Facebook klart det største sosiale mediet. Med sine 11 år på baken, er det også det eldste av de rådende sosiale mediene. Totalt sett (mars 2015) har kanalen 936 millioner daglige brukere, 798 millioner av disse brukte mobil for å logge seg på. Antallet aktive kontoer var på samme tid 1,44 milliarder, hvorav 1,25 milliarder brukte mobil. 82,2% av alle brukere befinner seg utenfor Nord.-Amerika.

I Norge er tallene også imponerende – selv om demografien bak dem er i endring. I følge Ipsos MMIs undersøkelser datert 1. april(!) i år, er det 3,197 millioner nordmenn som har FB-konto, kun 30.000 av dem er passive konti. 63% av de aktive brukerne er på FB daglig. Kanalen er noe kvinnedominert, både totalt og i antall aktive brukere. Det er verdt å merke seg to ting: Facebook øker nå mest i segmentet 60+, og de yngre bruker kontoen sin mest til å utveksle bilder og chatting – altså ikke «tradisjonell» posting på tidslinjen. På en tre måneders basis, oppga 83% av brukerne at de bruker tjenesten like mye – eller mer – i dag.

Konklusjon: Vil du nå noe flere kvinner enn menn, vil du nå mange, vil du helst treffe mennesker mellom 18 og 60, er det Facebook som gjelder.

Bildenes inntogsmarsj

Da smarttelefonene invaderte oss, begynte også den hemningsløse fotoutvekslingen som har ført til ekstrem mobbing, ingen dusjing blant skoleelever og en ny hverdag for nettavisene. Det er spesielt fire medier som er foto-basert; Snapchat, Instagra, Pinterest og Flickr.

Snapchat (etablert i 2011) har raskt blitt den største bildebaserte tjenesten, med anslagsvis i underkant av 2 millioner brukere. Ipsos MMI leverer et tall på 1,5 millioner over 18 år, mens Sosial Kommunikasjon føyer til nærmere en halv million yngre brukere. Flere kvinner enn menn (55%/45%), 8 av 10 helt unge, 1 av 10 over 60. Nye funksjoner begynner å tiltrekke seg bedrifter, også.

Instagram er det eldste av bildedelingstjenestene (oktober 2010), men hadde en nedgang i antall brukere i forfjor – bedring i 2014. 1.258.000 er faste brukere – 9 av 10 kvinner under 30 år sjekker Instagram-kontoen sin flere ganger hver dag! Sitsen kvinner menn er omlag 60/40, mens det per 1. kvartal i år er tendensen at det kommer flere menn enn kvinner til tjenesten.

Pinterest har ca. 287.000 faste brukere i Norge. Kjønnsmessig er det svært skjev fordeling, med 82% kvinner og 18% menn som har konto. Bruksfrekvensen er økende; 49% er innom ukentlig eller oftere. Hele to tredeler av brukerne sier de bruker tjenesten oftere nå enn for tre måneder siden.

Flickr er den gamle storheten innen bilder på nettet, med en enorm bildesamling og stor fanskare. I TU skriver man følgende om tjenesten: Etter hvert ble tjenesten “glemt” av eieren Yahoo!, og mangelen på videreutvikling har sendt mange brukere vekk til andre tjenester. De siste par årene er imidlertid tempoet oppe igjen, og tjenesten forbedrer seg stadig. Flickr har fordelen av mange brukere og mye tilpasset programvare. Ulempen er rotete innlogging og noe umoderne struktur. Har begrenset støtte for video.

Konklusjon: For bedrifter er både Spapchat og Instagram aktuelle – spesielt hvis de er på jakt etter yngre personer – med klar hovedvekt på kvinner. Er du på jakt etter et sted å organisere og gjøre bildene dine tilgjengelige, er Flickr stedet.

Hva med profesjonelle media?

Med det mener vi profesjonelle medier som LinkedIn og Google+, videokanaler som Youtube og Viemo, samt det generelle markedet for Twitter og blogger.

LinkedIn har i dag ca. 1,8 millioner norske brukere, flest menn – men de fleste er passive og kun 10% er innom siden daglig. Tjenesten er jobborientert og legger vekt på at man kan anbefale (endorse) venner og kolleger for at de behersker ulike fag og emner. Annonseringen på LinkedIn følger prinsippene for Google Adwords og Facebook.

Google+ er ganske så lik LinkedIn på flere måter; ca. 1,3 millioner kontoer, forholdsvis passive brukere (ca. 200.000 er innom hver dag) og de fleste er menn – spesielt i alderen 30 til 40 år. Nå skal det sies at G+ er en ganske «ung» tjeneste, som stadig lanserer nye finurligheter, og ikke er ferdig utbygd ennå.

Youtube er kanalen de som ofte er veien inn i det digitale universet for de aller yngste. Dette er også kanalen brukerne ofrer mest tid på, når de først er inne. Ca. 1,1 millioner nordmenn har profiler på Youtube. Internasjonalt vises det 6 milliarder timer video på Youtube hver måned! Bedrifter kan opprette egne videokanaler og dra nytte av mulighetene for viral spredning.

Vimeo er en mer rendyrket videodelingstjeneste med en noe mer profesjonell brukermasse enn Youtube. Tjenesten ble lansert i 2004, og har 170 millioner brukere på verdensbasis. Tjenesten vokser med 80% i året! I Norge er Vimeo mest brukt av bedrifter og – naturligvis – av hardcore cineaster med krav til bildekvalitet.

Twitter er en mannsdominert tjeneste med rundt en million norske brukere. Mer enn halvparten av dem er på kanalen hver uke eller oftere. Personer med høy utdannelse er overrepresentert, og flere samfunnsaktører som vanligvis ikke ytrer seg for mye i det offentlige rom, som kommuner og politi, er aktive her.

Blogger er det vanskelig å anslå antallet av – men vi vet litt om leserne. 1,4 millioner nordmenn leser en blogg av og til. De fleste (70%) på månedlig basis, mens rundt 150.000 leser blogg hver dag. Nær 60% av de yngre er blogglesere, og rundt 65 % av bloggleserne er kvinner.

I tillegg til de nevnte mediene finnes det nisjetjenester, og det kommer stadig til nye aktører. Noen topper, andre flopper – og det er ikke det kommersielle markedet som avgjør hvem som slår igjennom eller ikke. Det er det brukerne som gjør. Huskeregel: På sosiale medier får du ikke den oppmerksomheten du betaler for – du får den oppmerksomheten du fortjener.

Vil du vite mer om hvordan du kan få – og utnytte – synergieffekter mellom sosiale medier? Kontakt oss på Enklere Valg nå – vi vet det du trenger å vite!

© 2018 Mediebyrået Enklere Valg ALL RIGHTS RESERVED TERMS AND CONDITIONS - Tilrettelagt av Mediabyrået Enklere Valg