Performance Marketing

Mediebyrået Enklere Valg»Performance Marketing

Performance marketing

Å vite hva som er mest inntektsbringende for deg og din bedrift, er noe vi alle ønsker et svar på.

Performance Marketing er basert på analyse, resultat, fokus og kreative ideer. I dag finnes det betydelige muligheter til å benytte konkrete data og håndfaste tall, til å dokumentere hva som yter best og er mest lønnsomt. Du kan måle markedsføringen der resultatene styrer aktiviteten.

Med Performance Marketing kan man derfor tilpasse all type markedsføring som er målbare, som Facebook, Google, Programmatic og Bing, ut i fra resultatene man kom fram til.

Man betaler her en variabel pris, som avhenger av hvordan annonsen presterer, gjennom antall visninger, konverteringer og klikk. Du betaler altså per gang noe skjer. Kontakt vår erfarne Performance Marketing Analyst i dag for en uforpliktende prat.

Les mer om analyse her

Jeg ønsker å bli kontaktet

Enklere Valg Foundation

Selv en dråpe gjør havet større. I Enklere Valg er vi heldige som får lov til å gi litt av
våre ressurser for å gjøre morgendagen bedre for noen andre.

© 2018 Mediebyrået Enklere Valg ALL RIGHTS RESERVED TERMS AND CONDITIONS - Tilrettelagt av Mediabyrået Enklere Valg