Nord-kran

Mediebyrået Enklere Valg»Nord-kran

Etter en tid med stabile og gode resultater for kunden i digitale flater, satte vi oss ned med kunden i en workshop for å se hvordan vi kunne løfte den digitale markedsføringen og nettsiden til et nytt nivå. Sammen definerte vi områder med forbedringspotensiale, og fastsatte noen konkrete mål med prosessen.

Basert på de bestemte målene, gikk vi inn for å optimaliserte lastetiden på nettsiden, og utbedret sideoppsett og sidekart for å gi siden en bedre flyt og logisk oppbygging. Enkelte visuelle og funksjonelle moderniseringsgrep ble også gjort. Samtlige tekster og produktbeskrivelser ble revidert og utbedret, med fokus på søkemotoroptimalisering (SEO) og konverteringsmål.

De målbare resultatene av endringene som ble gjort er ikke til å ta feil av, de fungerte meget godt i alle flater.

Lavere klikkpriser og økt trafikk gjennom søkemotoroptimalisering →

Dette er det punktet som har gitt best resultater. Omfattende tekstarbeid og søkemotoroptimalisering har slått veldig positivt ut på alle målbare parametere. Kvalitetspoengene på søkeordene har alle gått betydelig opp, noe som har gitt en langt bedre klikkpris (CPC) og klikkfrekvens (CTR). Klikkprisen har falt med hele 26% fra gjennomsnittet de siste 12 måneder før endringene ble gjort, og klikkfrekvensen har økt med et snitt på 18% i tilsvarende periode. Kombinasjonen av disse faktorene Antall klikk til siden har økt med hele 29% sammenliknet med de siste 12 måneder før optimaliseringsprosessen. Sammen med en betydelig lavere klikkpris, er dette meget solide tall for kunden på relativt kort tid. Analyse av kampanjer, samt antallet konverteringer, tilsier at trafikken er mer relevant og treffende enn tidligere.

Skape relevante konverteringer →

Etter at relevante konverteringsmål ble lansert i desember, har pilen kun pekt en vei, nemlig oppover. Et tresifret antall konverteringer per måned, hvor majoriteten av disse er katalognedlastninger for spesifikke produkter kunden velger seg.

Gi interessenter et bedre kunnskapsgrunnlag før kontakt →

At majoriteten av konverteringene er spesifikke katalognedlastninger øker produktkunnskapen hos kunden før den kontakter bedriften. Dette gir et betydelig bedre utgangspunkt før kjøpsbeslutning, samt at det sparer bedriften for verdifull tid som tidligere ble brukt på produktinformasjon. Det ble også opprette en kanal for kontakt direkte med salgssjef, noe som også har senket terskelen for oppringning.

Totalt sett kan vi med stolthet si at dette er en suksesshistorie som stadig vokser seg større. Kunden har fått avkastning og resultater av investeringen og arbeidet som er lagt ned umiddelbart, dette til tross for at søkemotoroptimalisering (SEO) ofte er en tidkrevende og langsiktig prosess.

© 2018 Mediebyrået Enklere Valg ALL RIGHTS RESERVED TERMS AND CONDITIONS - Tilrettelagt av Mediabyrået Enklere Valg