Mediestrategi

    Å velge riktig mediestrategi krever god rådgivning

    En god mediestrategi søker etter å besvare viktige spørsmål knyttet til en bedrifts markedskommunikasjon. Disse spørsmålene strekker seg fra hvem en ønsker å nå (målgruppe, dekning o.l.), hvor en ønsker å treffe målgruppen(e), og hvor mange ganger man ønsker å eksponere målgruppen for den ønskede kommunikasjonen (frekvens).

    For å sikre at bedriften velger seg hensiktsmessige kommunikasjonsmål og målgrupper, er det viktig å rådføre seg med dyktige og erfarne personer med dette som sitt fremste fagfelt. I Enklere Valg har vi lang og bred erfaring knyttet til utvikling av mediestrategi, og våre resultater taler for seg selv.

    Med vår brennende interesse og gode kompetanse knyttet til riktig mediestrategi, vil vi gjøre alt for at bedriftens kommunikasjonsmål nås med rimelig sikkerhet. Dette vil føre med seg god avkastning og en bedre markedsforståelse. Vi vil også bruke vår kompetanse innen medieforhandling for å sikre best mulig avkastning på interessentens investerte ressurser. Dårlig, og feil, planlegging kan koste deg dyrt. Ved å bruke oss som ved utvikling av strategi kan vi sikre din bedrift en helhetlig og effektiv plan for fremtidig markedskommunikasjon!

    Les mer om rådgivning her

Ta kontakt med oss!

Jarle Andreas Stabell

Medierådgiver / Content Manager
+47 400 59 444
jarle@enklerevalg.no

Jeg ønsker å bli kontaktet

Enklere Valg Foundation

Selv en dråpe gjør havet større. I Enklere Valg er vi heldige som får lov til å gi litt av våre ressurser for å gjøre morgendagen bedre for noen andre.