Effektmålinger

  Effektmålinger øker verdien av kampanjer

  For å kunne maksimere effekt og ROI i en markedsføringskampanje, er det et viktig element å måle ulike aspekter ved kampanjen eller aktiviteten fortløpende. Dette er det en rekke gode grunner til.

  • Grundige effektmålinger kan bidra til å dokumentere og/eller bevise hvor effektiv en kampanje eller aktivitet har vært. Dette er viktig ovenfor både ledelse og interessenter, og kan senere brukes i videre salgsaktiviteter.
  • En får et dypere innblikk i hva som fungerer – og hva som ikke fungerer. Dette er kunnskap en kan og bør anvende videre for å gjennomføre fremtidige kampanjer rettet mot samme målgruppe eller bransje.
  • En får et bedre fortåelsesgrunnlag når en skal avgjøre om en skal bygge videre på den aktuelle kampanjen eller aktiviteten, eller om målene allerede er oppnådd i tilstrekkelig grad.
  • Ved å gjennomføre effektmålinger kan en se bak salgstallene og avdekke om markedsaktiviteten har en effekt på andre aspekter enn selve salget. Dette kan være seg økt merkekjennskap eller endrede holdninger til en gitt merkevare.

   

  I Enklere Valg benytter vi oss av moderne og avansert teknologi for å gjennomføre slike effektmålinger, samtidig som vi besitter en unik fagkunnskap når målingene skal analyseres videre. Takket være vår lange og brede erfaring med slike målinger, kan vi gi din bedrift kvalifiserte råd og gode anbefalinger for videre aktiviteter din bedrift bør foreta seg.

  Les mer om analyse og innsikt her

Ta kontakt med oss!

Vegard Rake

Head of Performance Marketing
+47 484 11 000
vegard@enklerevalg.no

Jarle Andreas Stabell

Medierådgiver / Content Manager
+47 400 59 444
jarle@enklerevalg.no

Jeg ønsker å bli kontaktet

Enklere Valg Foundation

Selv en dråpe gjør havet større. I Enklere Valg er vi heldige som får lov til å gi litt av våre ressurser for å gjøre morgendagen bedre for noen andre.