Hvordan arbeider vi med SEO

  Først kartlegger vi i hvilken grad kunden ønsker/kan gjøre dette selv, i hvilken grad han/hun trenger bistand fra oss, eller om kunden ønsker en løpende SEO- avtale med oss hvor vi håndterer alt og rapporterer månedsvis.

  01Konkurranseanalyse

  For å velge strategien for videre arbeid må vi ha kunnskap om markedet og konkurrentene, både nåtid, og i den grad det lar seg gjøre; framtid. Det er fort gjort å blande konkurrenter på internett med de utenfor, det er viktig å se skillet her.

  Gjennom månedlig rapportering vil kunden få mulighet til å se hvilke SEO- tiltak konkurrentene gjør. Det vil ut i fra rapporten være lett å lese resultatene av de målene vi har satt ovenfor konkurrentene og resultater på egne sider.

  02SEO-analyse og strategi

  En komplett gjennomgang av hva som skal til for bedre synlighet på søk, samt gjøre den mest mulig kostnadseffektiv.  Dere får også en tiltaksrapport om hva som må gjøres, samt prioriteringsgrad ut i fra hvor viktige de er.

  03Søkeordsanalyse og strategi

  Hvordan er brukermønsteret til kundene dine på nett, og hva skriver de i søkefeltet når de er på jakt etter det du/dere kan tilby? Bruk av riktige søkeord og fraser, vil hjelpe deg å få en bedre rangering hos f.eks Google.

  Det er lett å se seg blind på eget fagspråk, snakker vi og kunden egentlig samme språk? De aller fleste har også et budsjett å forholde seg til, derfor kan det være lurt å prioritere. Hvilke søkeord er viktige for oss og hvilke er mindre viktig?

  04Teknisk seo

  Bistand, konsultasjon og rapportering

   

  05Innhold (content)

  Konsultasjon og strategi – Innholdet også kalt (content) på siden din er viktig for synlighet i søkemotorene. Google bruker et dataprogram som heter “RankBrain”. RankBrain ser og analyserer atferden hos brukerne. For eksempel en side med høy fluktfrekvens og lav lesetid vitner om en mindre relevant side for brukeren. Om brukeren så ender med å gjøre søket på nytt vitner det om en dårlig landingsside og RankBrain vil gi den dårlig score – som igjen fører til dyrere klikkpris og dårligere plasseringer.

  Enklere sagt: Ikke prøv å lure Google med søkeord som ikke er relevante for selve innholdet på landingssiden, det ender bare med at du lurer deg selv.

  06Lenkebygging

  Konsultasjon og strategi – En lenke viser seg i et nettsted eller dataprogram med annen farge enn det andre som står skrevet. Ved å klikke på teksten blir man flyttet til dette området og får mer informasjon om det spesielle begrepet.

  Lenker har høy prioritering hos søkemotorene, men det er stor forskjell på verdien av de ulike. En god lenke kommer fra en side med god og relevant trafikk, altså en side med god ranking hos søkemotorene.

  Ved annonsering skal annonseringen alltid merkes med “nofollow” i lenkekoden. Dette for at søkemotorene skal kunne skille på “kjøpt og fortjent” trafikk. Denne trafikken er også verdifull, men ikke på grunn av lenkene. Aktivitet på SoMe påvirker også din plassering, ikke i like stor grad, men den er også viktig å ha med i beregningen når strategien skal legges.

  Oppsummert: Sørg for å ha nyttig og godt innhold på siden din som stemmer overens med lenkene!

   

  07Lokal SEO

  Optimaliser deg i ditt geografiske område. Når du gjør et søk vil alltid Google prioritere treff i nærheten av der søket blir gjort fra. Vær derfor nøye med å legge ut opplysninger på f.eks Google+

  MOZ.com utarbeidet i 2015 en rapport for å forbedre sin rangering på lokal SEO

Ta kontakt med oss!

Roger Rosbach

Daglig Leder
+47 901 45 876
roger@enklerevalg.no

Jarle Andreas Stabell

Medierådgiver / Content Manager
+47 400 59 444
jarle@enklerevalg.no

Jeg ønsker å bli kontaktet

Enklere Valg Foundation

Selv en dråpe gjør havet større. I Enklere Valg er vi heldige som får lov til å gi litt av våre ressurser for å gjøre morgendagen bedre for noen andre.